افزونه‌های وردپرس تحت حمله

افزونه‌های وردپرس تحت حمله

افزونه‌های وردپرس تحت حمله: ایجاد حساب‌های کاربری مخرب با هدف اقدامات غیرمجاز مشخصات حمله چندین افزونه وردپرس به‌تازگی به کدهای مخرب آلوده شده‌اند ک...